Testausstrategian ja testisuunnitelman välinen ero | Ero-Välillä | fi.natapa.org

Testausstrategian ja testisuunnitelman välinen ero
Keskeinen ero: Testausstrategiassa hahmotellaan testausmenetelmää, jonka yritys aikoo toteuttaa. Testistrategian tarkoituksena on tiedottaa projektipäälliköille, testaajille ja kehittäjille joistakin testausprosessin avainkysymyksistä. Toisaalta testisuunnitelma on yksityiskohtainen asiakirja, jossa luetellaan systemaattinen lähestymistapa järjestelmän testaamiseen. Sen tavoitteena on kartoittaa työnkulun yksityiskohtainen ymmärtäminen.

Kaikissa projekteissa testaus on olennainen osa prosessia. Testaus on tapa varmistaa, että hanke on standardien mukainen. Laadun ja asianmukaisen testausmenetelmän varmistamiseksi yhtiö laatii yleensä asiakirjoja, jotka dokumentoivat hankkeen prosessin. Nämä asiakirjat ovat myös todiste siitä, että hanke on noudattanut kaikkia vaadittuja testausmenetelmiä. Testistrategia ja testisuunnitelma ovat kaksi sellaista asiakirjaa, jotka yritys laatii.

Testausstrategiassa hahmotellaan testausmenetelmää, jonka yritys aikoo toteuttaa. Testistrategian tarkoituksena on tiedottaa projektipäälliköille, testaajille ja kehittäjille joistakin testausprosessin avainkysymyksistä. Testausstrategia sisältää testaustavoitteen, uusien toimintojen testausmenetelmät, projektin edellyttämän kokonaisajan ja resurssit sekä testausympäristön. Testausstrategiaan sisältyy olennaisesti, minkä tyyppisiä testejä on suoritettava ja mitkä tulo- ja lähtökriteerit ovat voimassa. Testausstrategia olisi luotava jokaiselle vastaavalle kehityssuunnitelman vaiheelle.

Toisaalta testisuunnitelma on yksityiskohtainen asiakirja, jossa luetellaan systemaattinen lähestymistapa järjestelmän testaamiseen. Sen tavoitteena on kartoittaa työnkulun yksityiskohtainen ymmärtäminen. Se on testausinsinöörien laatima asiakirja, jota käytetään varmistamaan ja varmistamaan, että tuote täyttää suunnittelun vaatimukset ja vaatimukset.

Näiden kahden tärkein ero on niiden laajuus. Testausstrategia on pelkkä piirros koko projektitestauksesta. Se kattaa yleiset näkemykset ja tavoitteet, jotka hankkeen pitäisi saavuttaa niiden saavuttamiseksi käytettävien lähestymistapojen lisäksi. Yleensä se on koko hankkeen koko dokumentti, joka jaetaan koko projektiryhmän ja / tai koko yrityksen kanssa.

Testisuunnitelma on yksityiskohtaisempi. Se sisältää paljon testausstrategiassa esiteltyjä erityispiirteitä, kuten kuka tekee varsinaisen testauksen ja miten vaiheet toteutetaan. Se noudattaa kuitenkin aina testistrategiassa annettuja ohjeita. Testaussuunnitelma voi käsitellä koko hanketta kokonaisuutena tai hankkeen tiettyä osaa. Joissakin pienemmissä projekteissa testistrategia löytyy myös testisuunnitelman osasta.

Lisäksi testistrategia on staattinen asiakirja, ts. Se on sama koko projektissa alusta loppuun. Testaussuunnitelmaa voidaan kuitenkin usein tarkistaa hankkeen edessä olevien ennakoimattomien olosuhteiden edessä. Näin ollen se on monipuolinen.

Edellinen Artikkeli

Ero Samsung Galaxy S4 Mini: n ja HTC Windows 8X: n välillä

Seuraava Artikkeli

HB: n ja F-kynän välinen ero