Lain ja teorian välinen ero | Ero-Välillä | fi.natapa.org

Lain ja teorian välinen ero
Tärkein ero: Laki ja teoria ovat kaksi termiä, joita käytetään usein tieteellisen terminologian yhteydessä. Tärkein ero lain ja teorian välillä on, että teoria yrittää selittää luonteensa taustalla olevan perustelun, kun taas tieteelliset lait ovat vain kuvaavia tietoja siitä, miten jotakin tapahtuu luonnossa.

Laki ja teoria ovat kaksi termiä, joita käytetään usein tieteellisen terminologian yhteydessä. Laki viittaa lähinnä lausuntoon, jota tiedeyhteisö yleensä pitää tosiasiallisena. Syy siihen, miksi laki on totta, ei ehkä ole tiedossa, mutta se, että se on, on ilmeisesti näkyvissä.

Esimerkiksi: Newtonin Gravity-laki, jossa todetaan, että kaikki maailmankaikkeuden kohteet houkuttelevat toisiaan, ja siten todennäköisesti vetävät toisiaan kohti itseään voimalla, eli gravitaatiovoimalla. Lain katsotaan olevan totta ja sitä pidetään tosiseikkana, koska sitä voidaan havaita, eli kaikki ilmaan heitetty putoaa takaisin maahan. Syy tähän ei ole lain mukaan selitetty eikä selitetty. Laissa vain todetaan, että esine putoaa aina maan päälle. Siksi sen on oltava totta.

Sittemmin muut tiedemiehet ovat kuitenkin tutkineet, miksi esineet putoavat tavalla, jota he tekevät. Nämä tiedemiehet ovat yrittäneet selittää lain perusteluja. Näitä perusteluyrityksiä kutsutaan teorioiksi.

Esimerkiksi: Einsteinin gravitaatioteoria, jolla pyrittiin selittämään, miten ja miksi painovoima toimi, selitys, jota Newtonin Gravity-laki ei ollut riittävästi käsitelty. Newtonin Gravity-laki vain totesi, että se teki ja miten.

Tieteellinen teoria on olennaisesti eräänlainen selitys sille, miten asiat tapahtuvat maailmankaikkeudessa. Se tarjoaa tieteellisen menetelmän mukaisen selityksen ja täyttää myös modernin tieteen vaatimukset. Voidaan myös sanoa, että teoriat ovat testattuja ja todistettuja hypoteeseja, jotka vahvistetaan havainnoinnin ja kokeilun avulla.

Teoria on voimassa vain siihen saakka, kunnes on näyttöä sen kieltämiseksi. Heti kun todisteet todetaan, teoria on hylätty eikä enää ole voimassa. Tällöin muodostuisi uusi teoria, jossa otettaisiin huomioon asiaa koskevat uudet todisteet.

Tärkein ero lain ja teorian välillä on, että teoria yrittää selittää luonteensa taustalla olevan perustelun, kun taas tieteelliset lait ovat vain kuvaavia tietoja siitä, miten jotakin tapahtuu luonnossa. Näin ollen lait ovat rajoitettuja, ja niitä voidaan soveltaa vain tietyissä tapauksissa. Yleisesti katsotaan kuitenkin, että lait ovat aina totta, kun taas ihmiset yrittävät aina kieltää teorioita.

Edellinen Artikkeli

JPEG: n ja GIF: n välinen ero

Seuraava Artikkeli

Circlen ja Ellipseen välinen ero