Talouskasvun ja taloudellisen kehityksen välinen ero | Ero-Välillä | fi.natapa.org

Talouskasvun ja taloudellisen kehityksen välinen ero
Keskeinen ero: Talouskasvu viittaa tuotetuotteiden ja -palvelujen kapasiteettiin verrattuna yhteen ajanjaksoon toiseen. Taloudellinen kehitys puolestaan ​​viittaa prosessiin, jossa kansakunta parantaa kansalaistensa taloudellista, poliittista ja sosiaalista hyvinvointia.

Talouskasvu ja talouskehitys ovat kaksi hyvin tärkeää käsitettä. Molemmat ovat indikaattoreita talouden terveydelle. Ne osoittavat, kuinka hyvin tai kuinka huonosti talous on. Monet taloustieteilijät ottavat huomioon sekä talouskasvua että taloudellista kehitystä, kun ne tekevät politiikkaa tai jopa neuvovat yrityksiä.

Monet ihmiset eivät kuitenkaan ymmärrä, että talouskasvu ja taloudellinen kehitys ovat kaksi täysin eri asiaa. Monet ihmiset epäilevät virheellisesti, että ne ovat samoja tai ainakin hyvin samankaltaisia. Tämä sekaannus johtuu siitä, että näitä termejä käytetään usein yhdessä. Itse asiassa jotkut ihmiset käyttävät väärin myös termiä vaihdettavasti, vaikka tämä ei voi olla kauempana totuudesta.

Talouskasvu viittaa tuotetuotteiden ja -palvelujen kapasiteettiin verrattuna yhteen ajanjaksoon toiseen. Yksinkertaisesti sanottuna se vertaa sitä, kuinka monta tavaraa ja palvelua talous tuottaa tai arvioidaan tuottavan. Tätä numeroa verrataan sitten muihin aikakausiin sen selvittämiseksi, tuottavatko talous enemmän vai ei. Jos talous tuottaa enemmän kuin aikaisemmin, se on terve talous, ja jos talouden odotetaan tuottavan enemmän tulevaisuudessa, talouden katsotaan kasvavan.

Toisaalta talouskehitys on jotain muuta. Se viittaa prosessiin, jossa kansakunta parantaa kansalaistensa taloudellista, poliittista ja sosiaalista hyvinvointia. Se on poliittinen toimenpide, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset pyrkimykset pyrkivät parantamaan kansalaisten elämänlaatua. Näin ollen puhuminen taloudellisesta kehityksestä syntyy usein keskusteltaessa ympäristö- ja ympäristöasioista.

Talouskasvu on vain yksi taloudellisen kehityksen prosessista. Vaikka talouskasvu vastaa markkinoiden tuottavuutta ja BKT: n nousua, talouskehitys puolestaan ​​koskee ihmisten taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

Talouskasvun ja taloudellisen kehityksen vertailu:

 

Talouskasvu

Taloudellinen kehitys

Määritelmä (Wikipedia)

Talouskasvu on talouskasvun tuottamien inflaatiokorjattujen markkina-arvojen kasvu ajan myötä.

Taloudellinen kehitys on prosessi, jolla kansakunta parantaa kansalaistensa taloudellista, poliittista ja sosiaalista hyvinvointia.

Konsepti

Kapea käsite

Normaali käsite eli se koskee ihmisten moraalitajua

näkökohdat

Taloudellisen kehityksen osa

On monia näkökohtia. Yksi näkökohta on talouskasvu

Päättely

Reaalisten kansallisten tulojen / kansallisen tuotannon kasvu.

Elämän laadun ja elintason parantaminen, esim. lukutaito, elinajanodote ja terveydenhuolto.

Kehitysindikaattorit ja indeksit

Bruttokansantuote (BKT)

BKT henkeä kohti - Kasvava väestö

Tulonjako

Kirjallisuus ja koulutus

Pääsy terveydenhuoltoon

Sosiaaliturva ja eläkkeet

Moderni kuljetus

mittaus

Kvantitatiivinen. Reaalisen BKT: n kasvu.

Laadullinen. Ihmisen kehityksen indeksi (HDI), sukupuoleen liittyvä indeksi (GDI), ihmisen köyhyysindeksi (HPI), pikkulasten kuolleisuus, lukutaidon määrä jne.

Viite: Wikipedia (talouskasvu ja talouskehitys), Investopedia, keskeiset erot, taloudellinen apu, Diffen Image Courtesy: balkaneu.com, cdconline.org

Edellinen Artikkeli

Gigabitin ja Gigabyten välinen ero

Seuraava Artikkeli

Taloudellisen ja kompakti-autojen välinen ero